Základní škola, Praha 9 - Hloubětín

Hloubětínská 700

Informace pro rodiče a žáky 2. – 9. ročníků- šk.rok 2016/2017

Vážení rodiče, přesto, že žáci si odnesou rozvrh hodin většinou již první školní den, budou se podle něj učit od 5. září. Tyto stálé rozvrhy najdete na našich webových stránkách v kolonce Rozvrhy, nicméně proto, že rozvrhy nám na webové stránky ukládá externí pracovník, nemohu Vám zaručit jejich zveřejnění hned v prvních školních dnech.

Stránky

Evropské projekty

Evropské projekty

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Velikonoce 2016
Vánoční dílny 2015
Prvňáci 2015
Děti zdraví