09.09.2022

Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do třídních kolektivů je náročný úkol. Pracují na něm pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci školy i samotní žáci.
V příloze příspěvku je jeden žákovský postřeh za všechny....
Děkujeme všem, kteří pomáhají!

Akce skoly soubor: 

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka