V úterý 20. září zastavil před naší školou krásný nový autobus. V něm na nás již čekal usměvavý pan řidič a sympatická paní průvodkyně. V hojném počtu jsme se společně s nimi vydali na výlet.
Již po cestě na místo se děti společně s paní průvodkyní dopátraly rozdílů mezi hradem a zámkem a dozvěděly se mnoho zajímavostí o životě na zámku. Na Sychrově nás přivítal mladý příjemný průvodce, který nás zámkem provedl a jeho historii i současnost nám přiblížil zajímavým a vtipným výkladem.
Po prohlídce zámku se děti vrhly do místního obchůdku s drobnostmi na památku a zahnaly hlad svačinou. Po nákupech a občerstvení jsme se vydali do krásné zahrady zámku Sychrov. Zahrada je opravdu nádherná, největší úspěch u dětí mělo jednoznačně jezírko s rybičkami před zámeckou oranžérií.
Měli jsme štěstí, Sychrov nám sychravé počasí nepřinesl a pršelo nám za celou dobu jen chviličku. Nic nám tedy nebránilo užít si pěkný výlet a spokojení jsme nastoupili do autobusu na zpáteční cestu. Výlet se opravdu povedl a věříme, že na další se vypravíme též v hojném počtu.

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka