Výlet do skanzenu
V úterý 19. října přijel před 13. hodinou k naší škole autobus a bylo jasné, že nás čeká nějaký výlet. A taky že ano! Čekal na nás skanzen v Přerově nad Labem.

V hojném počtu jsme nastoupili do autobusu a vyjeli vstříc poznání něčeho nového a zajímavého. Tímto děkujeme bývalé kolegyňce Daně Cihlářové za doprovod a pomoc s organizací velké skupiny dětí. Po příjezdu jsme se nasvačili a ujala se nás milá paní průvodkyně. Představila nám areál a poradila, co kde najdeme zajímavého a na co se zaměřit. Poté jsme se vydali rozděleni do menších skupinek poznávat areál a díky pracovnímu listu jsme se často zaměřili v jednotlivých chaloupkách na detaily, které bychom jinak nejspíš přehlédli.

Poznali jsme, jak dříve lidé bydleli, co jedli, jak prali prádlo, vyráběli med, sušili ovoce, jak se dopravovali, obdělávali půdu, kam chodili do školy a mnoho dalšího. Velikou atrakcí byl vrostlý kaštan s bohatou úrodou. Mnoho účastníků tohoto výletu tak odjíždělo domů s plným batůžkem kaštanů. Ke konci jsme si poradili se zbytky svačinek a nakoupili si v malém obchůdku nějakou drobnost na památku.

Počasí nám při výletě přálo, bylo příjemně teplo a slunečno. Návštěva skanzenu se nám moc líbila, poznali jsme něco nového, dozvěděli se mnoho zajímavého a strávili příjemné odpoledne na pěkném místě.

Věra Flanderová

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka