09.02.2020

První místo!

     V obvodním kole matematické olympiády pro páté ročníky základních škol (kategorie Z5) se umístil náš žák J. Ott mezi čtveřicí vítězů, kteří se se stejným počtem bodů dělili o první až čtvrté místo. 

      Děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a blahopřejeme! 

Kachlíkárna

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.


Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“.

Virtuální prohlídka