Ve čtvrtek 19.6. se děti z prvních tříd zúčastnily Vítání cykloobčánků, akce pořádané MČ Praha 14.
Po příchodu si děti nejprve ověřily svoje znalosti z dopravní výchovy v malém testu. Potom si vyzkoušely, pod dohledem policistů, jízdu zručnosti na kole. Na připravené trase musely překonávat různé překážky.
I díky příznivému počasí se Vítání cykloobčánků vydařilo.

Anna Veselá
vedoucí vychovatelka

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka