Vzhledem k výraznému navýšení cen potravin, služeb a ostatních nákladů jsme nuceni přistoupit od 1. září 2022 ke zvýšení stravného.

Ceny obědů jsou upraveny v souladu s vyhláškou MŠMT o školním stravování tatkto:

1. stupeň 6 - 10 let Kč 31,--
2. stupeň 11 - 14 let Kč 35,--
3. stupeň 15 let a více + dospělí Kč 38,--

Strávníci jsou zařazování do věkových skupin vždy na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku. Při dovršení věku do 31.8. daného školního roku se strávník zařazuje do vyšší kategorie.

Cena oběda pro cizí strávníky Kč 85,--

Cena čipu Kč 115,-- zálohově
Při ukončení stravování bude v případě vrácení nepoškozeného platného čipu uvedená záloha vrácena.

Jitka Synková, vedoucí školní jídelny

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka