14.11.2022

Ve dnech 7. až 11.11. probíhal na naší škole sběr starého papíru.
Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 1 148 kg starého
papíru.
Nejlepší třídy :
1. 2.A 197,5 kg
2. 1.B 185 kg
3. 4.B 168,6 kg

Nejlepší jednotlivci :
1. Borůvka, 1.B 145 kg
2. Zikán, 2.A 101 kg
3. Líkař, 3.B 73,3 kg

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka