Ve dnech 30.5. až 3.6. probíhal na naší škole sběr starého papíru.
Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 982 kg starého
papíru.
Nejlepší třídy :
1. 5.B 199,9 kg
2. 4.A 170,1 kg
3. 7.A 110 kg

Nejlepší jednotlivci :
1. Líkařová, 5.B 137,5 kg
2. Hrouda, 7.A 100 kg
3. Borůvka, 4.A 90 kg

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka