14.01.2022

Ve dnech 10. až 14.1. probíhal na naší škole sběr starého papíru.
Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 743 kg starého
papíru.
Nejlepší třídy :
1. 2.B 287,3 kg
2. 4.A 111,8 kg
3. 3.B 88,5 kg

Nejlepší jednotlivci :
1. Líkař, 2.B 241,7 kg
2. Borůvka, 4.A 102 kg
3. Havlena, 3.B 50 kg

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka