08.10.2021

Ve dnech 4. až 8.10. probíhal na naší škole sběr starého papíru.
Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 1 988 kg starého
papíru.
Nejlepší třídy :
1. 8.A 572,8 kg
2. 3.A 280 kg
3. 4.A 216 kg

Nejlepší jednotlivci :
1. Pouzal, 1.B 155,6 kg
2. Líkařová, 5.B 135 kg
3. Dvorský, 8.A 115 kg

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka