21.06.2021

Ve dnech 14. až 18.6. probíhal na naší škole sběr starého papíru.
Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 2 232 kg starého
papíru.
Nejlepší třídy :
1. 2.A 747,6 kg
2. 3.A 249,6 kg
3. 6.C 232 kg

Nejlepší jednotlivci :
1. Paska, 2.A 311 kg
2. Prudký, 2.A 294,6 kg
3. Doupalová, 6.C 232 kg

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

Kachlíkárna

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.


Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“.

Virtuální prohlídka