21.06.2021

Ve dnech 14. až 18.6. probíhal na naší škole sběr starého papíru.
Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 2 232 kg starého
papíru.
Nejlepší třídy :
1. 2.A 747,6 kg
2. 3.A 249,6 kg
3. 6.C 232 kg

Nejlepší jednotlivci :
1. Paska, 2.A 311 kg
2. Prudký, 2.A 294,6 kg
3. Doupalová, 6.C 232 kg

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka