Ranní družina od 6.30 do 7.20 hod.
Odpolední družina od 11.40 do 17 hod.
Děti je možné vyzvednout do 13:30 a pak od 15:00. V době od 13:30 do 15:00 probíhá společný program a děti nebudou ze ŠD uvolňovány.
Děti nechodí na oběd hned po vyučování, ale podle rozpisu a obsazenosti jídelny. Pokud si rodič potřebuje dítě vyzvednout dříve, musí to oznámit vychovatelce a třídní učitelce, aby šlo dítě na oběd se třídou hned po vyučování.
Do notýsků budou zapisovány či lepeny informace o provozu ŠD, chování dětí apod. Prosíme o jejich pravidelnou kontrolu.

Kachlíkárna

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.


Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“.

Virtuální prohlídka