• Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021792, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů a na extrakurikulární a rozvojové aktivity. Celková výše podpory činí 869.108,- Kč.

  • Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská
    Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

  • Od 1.1.2020 – 31.8.2022 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“.

  • Doučování žáků škol
    Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy
    Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka