06.05.2021

Vzhledem k tomu, že se žáci vrací do školy k prezenční výuce, snažíme se jim jejich adaptaci co nejvíce usnadnit. Aby spolu žáci mohli sdílet co nejvíce zážitků a pracovat na společných úkolech, proběhne v úterý 11.5. a 18.5. výuka formou projektových metod. Žáci v nich uplatní svoje dovednosti z distanční i prezenční výuky a výstupy z projektu budou prezentovat na webových stránkách.
M. Havelková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Virtuální prohlídka