Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
prosím, do 18.6. vyplňte předběžnou přihlášku do ŠD, pokud máte o zapsání do ŠD zájem. Objednávku na čipy k vyzvedávání dítěte ze ŠD je potřeba taktéž vyplnit do 18.6. /počet čipů = počet osob, které budou dítě ze ŠD vyzvedávat/. Oba dokumenty mi, prosím, zašlete na adresu: anna.vesela@zshloubetin.cz nebo odevzdejte na vrátnici školy.
Děkuji
Anna Veselá
vedoucí vychovatelka

Přihlášku do ŠD a objednávací formulář na čipy naleznete v sekci ke stažení.

Kachlíkárna

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.


Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“.

Virtuální prohlídka