27.06.2022

Poděkování za krásnou akci patří lektorkám češtiny pro ukrajinské žáky paní Aleně Červíčkové, Anně Heroutové, Jiřině Ochozkové, tlumočení zajišťovala paní učitelka Iryna Radchenko, děkujeme také paní Aleně Makovcové z OPU a paní Kateřině Königové z PPP.

Akce skoly soubor: 

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka