Vážení rodiče,
30. 6. třídní učitelé rozdají žákům vysvědčení a začnou letní prázdniny, které trvají do 1.7. do 31.8. Budova školy bude mít prázdninový režim od 8.00 do 12.00 hod. V tomto čase si můžete na vrátnici školy vyzvednout proti podpisu vysvědčení, pokud si je žáci nepřevzali poslední školní den.
Nový školní rok 2022/2023 začne 1. září. Budova školy se otevře v 7.40.hod. pro žáky 2. – 9. tříd.
Prvňáčky s rodiči přivítáme před budovou školy v 8.15 hod.

Na nově přijaté žáky budou čekat jejich třídní učitelé ve vestibulu školy v 7.45. hod.
Nově přijatí žáci od 1.9. 2022:
2.A – D.T.D. nar.2014
2.B – K.V. nar. 2014
2.B – S.M. nar. 2015
4.A – Y.F. nar. 2012
5.A – K.M. nar. 2012
6.A – B.K. nar. 2010
6.B – M.M. nar. 2010
8.B – V.V. nar. 2009
9.B – S.P. nar. 2007
Noví žáci 1. – 5. tříd se mohou přihlásit do školní družiny. Vyplněnou přihlášku zašlou rodiče na info@zshloubetin.cz
https://www.zshloubetin.cz/content/prihlaska-do-skolni-druziny-pro-skoln...

Všechny ostatní informace k novému školnímu roku budou zveřejněny na webových stránkách školy v posledním srpnovém týdnu.
Děkujeme za spolupráci a přejeme všem krásné prázdniny!
Pracovníci školy

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka