V příloze příspěvku naleznete veškeré informace a přihlášku k prázdninovým kurzům češtiny.
M. Havelková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Virtuální prohlídka