08.06.2021

Hodiny pracovních činností - vaření vede paní asistentka Dagmar Urbanová. Její hodiny jsou plné pohody, dobré nálady a skvělých jídel.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Virtuální prohlídka