10.05.2020

Vážení rodiče,

dala jsem dětem zpracovat krátké věty na téma naděje, láska, přátelství, radost, smutek, křik, vztek a učení....v této coronavirové době. Zpracovala jsem ty nejhezčí úvahy a zveřejňuji je. Moc se jim to povedlo, některé pasáže jsou až dojemné.

Lucie Divišová 

třídní učitelka 3.A 

Kachlíkárna

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.


Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“.

Virtuální prohlídka