Od 1.1.2020 – 31.8.2022 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001586, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl odstranění překážek ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v naší škole prostřednictvím realizace Intenzivních a Prázdninových kurzů češtiny jako druhého jazyka, Projektové výuky, Odborně zaměřených tematických setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách a Komunitně osvětových setkávání.

ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka