Š K O L N Í D R U Ž I N A

I. oddělení: 2.A, 5.A ŠD v I. patře ZŠ
p.vych. Anna Veselá

II. oddělení : 3.B, část 4.B, 5.B třída 3.B
p.vych. Nikola Vořechová

III. oddělení: 2.B, část 4.A třída 2.B
p.vych. Věra Flanderová

IV. oddělení: 3.A, část 4.A třída 4.A
p.vych. Alena Kejhová

V. oddělení: 1.B, část 4.B ŠD u jídelny
p.vych. Ivana Bečvářová

VI. oddělení: 1.A, část 4.B třída 1.A
p.vych. Regina Maturová

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka