Š K O L N Í D R U Ž I N A

I. oddělení: 1.A, část 4.A ŠD v I. patře ZŠ
p.vych. Anna Veselá

II. oddělení : 2.B, část 4.B třída 2.B
p.vych. Nikola Vořechová

III. oddělení: 1.B, část 4.A třída 1.B
p.vych. Věra Flanderová

IV. oddělení: 3.A, 5.A třída 3.A
p.vych. Alena Kejhová

V. oddělení: 2.A, část 4.B ŠD u jídelny
p.vych. Ivana Bečvářová

VI. oddělení: 3.B, 5.B třída 3.B
p.vych. Regina Maturová

Kachlíkárna

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.


Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“.

Virtuální prohlídka