V rámci opakování znalostí z hodin němčiny 7. ročníku žáci osmých tříd procvičovali slovní zásobu Hobbys (koníčky) ve spojení se způsobovým slovesem können (moct, umět). Natočili krátká videa, ve kterých kreativně pracovali se zadaným úkolem a zároveň ústně vyjádřili daný mluvnický jev. V příspěvku uvádíme video žáka osmé třídy.

Helena Čížková

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka