Pro velký zájem otevíráme naše tradiční prázdninové kurzy češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Uskuteční se v prvním prázdninovém týdnu 4.7. - 8.7. (9.00 - 12.00 hod).
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím emailu: info@zshloubetin.cz
Těšíme se na setkání v letní škole!

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka