Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700
Praha 9 - Hloubětín
Hloubětínská 700
198 00 Praha 9
datová schránka: nyh22jf

telefon škola:
281 867 071
281 862 194

telefon ředitelna:
281 862 104

telefon školní jídelna:
281 867 473

E-mail kontakty na školu:
Informace - info@zshloubetin.cz
Hospodářka (Lucie Herainová)- hospodarka@zshloubetin.cz
Vedoucí školní jídelny (Jitka Synková) - jidelna@zshloubetin.cz
Školník (Jiří Hladík) - skolnik@zshloubetin.cz

Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2022/2023

Vedení školy

Ředitel školy
Mgr. Jaromír Horníček - reditel@zshloubetin.cz

Zástupkyně ŘŠ
Mgr. Martina Havelková - martina.havelkova@zshloubetin.cz

Výchovná poradkyně
Mgr. Lenka Hocková - lenka.hockova@zshloubetin.cz

Metodička prevence
Mgr. Jana Červenková - jana.cervenkova@zshloubetin.cz

Třídní učitelé I. stupně:

I. A
Mgr. Kamila Horáčková - kamila.horackova@zshloubetin.cz

I. B
Mgr. Pavlína Linhartová - pavlina.linhartova@zshloubetin.cz

II. A
Mgr. Lada Dlubalová - lada.dlubalova@zshloubetin.cz

II. B
Mgr. Milena Mírná - milena.mirna@zshloubetin.cz

III. A
Mgr. Martina Kučerová - martina.kucerova@zshloubetin.cz

III. B
Mgr. Lucie Divišová - lucie.divisova@zshloubetin.cz

IV.A
Mgr. Martina Švehlíková - martina.svehlikova@zshloubetin.cz

IV.B
Mgr. Renata Hovorková - renata.hovorkova@zshloubetin.cz

V.A
Mgr. Kateřina Jansová - katerina.jansova@zshloubetin.cz

V.B
Mgr. Zoja Liznerová - zoja.liznerova@zshloubetin.cz

Třídní učitelé II. stupně:

VI. A
Mgr. Helena Čížková - helena.cizkova@zshloubetin.cz

VI. B
Mgr. Tomáš Johancsík - tomas.johancsik@zshloubetin.cz

VII. A
Bc. Jan Kruchina - jan.krucina@zshloubetin.cz

VII. B
Mgr. Silvie Vavrečková - silvie.vavreckova@zshloubetin.cz

VII. C
Pavlína Rucká - pavlina.rucka@zshloubetin.cz

VIII. A
Mgr. Simona Babická - simona.babicka@zshloubetin.cz

VIII.B
Mgr. Jana Luxíková - jana.luxikova@zshloubetin.cz

VIII. C
Mgr. Zita Dayefová - zita.dayefova@zshloubetin.cz

IX. A
Mgr. Lenka Hocková - lenka.hockova@zshloubetin.cz

IX. B
Mgr. Mário Serpionov - mario.serpionov@zshloubetin.cz

Netřídní učitelé:

Mgr. Ivana Braunová - Ivana.braunova@zshloubetin.cz
Mgr. Ivana Bečvářová - Ivana.becvarova@zshloubetin.cz
Bc. Michaela Crhová - michaela.crhova@zshloubetin.cz
Věra Flanderová - vera.flanderova@zshloubetin.cz
Mgr. Jaroslava Heřmanová - jaroslava.hermanova@zshloubetin.cz
Jiří Hladík - jiri.hladik@zshloubetin.cz
Hana Kuthanová - hana.kuthanova@zshloubetin.cz
Kateřina Lipšerová - katerina@lipserova@zshloubetin.cz
Mgr. Jarmila Marešová - jarmila.maresova@zshloubetin.cz
Mgr. Lukáš Mich - lukas.mich@zshloubetin.cz
Mgr. Iryna Radchenko - iryna.radchenko@zshloubetin.cz
Marie Šínová - marie.sinova@zshloubetin.cz
Dagmar Urbanová - dagmar.urbanova@zshloubetin.cz

Asistentky pedagoga:

Danuše Cihlářová - danuse.cihlarova@zshloubetin.cz
Marta Hodošová - marta.hodosova@zshloubetin.cz
Anna Hurtová - anna.hurtova@zshloubetin.cz
Kateřina Lipšerová - katerina.lipserova@zshloubetin.cz
Natáliia Prysiazhniuk - nataliia.prysiazhniuk@zshloubetin.cz
Dagmar Urbanová - dagmar.urbanova@zshloubetin.cz

Vedoucí vychovatelka školní družiny:

Anna Veselá - anna.vesela@zshloubetin.cz

Vychovatelky školní družiny:

Mgr. Ivana Bečvářová - ivana.becvarova@zshloubetin.cz
Věra Flanderová - vera.flanderova@zshloubetin.cz
Alena Kejhová - alena.kejhalova@zshloubetin.cz
Regina Maturová - regina.maturova@zshloubetin.cz
Nikola Vořechová, Dis - nikola.vorechova@zshloubetin.cz

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka