Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí Rady Magistrátu hl. m. Prahy mohou rodiče žádat o finanční pomoc v rámci tzv. protiinflačního balíčku. PODMÍNKOU JE VŽDY TRVALÝ POBYT ŽÁKA NA ÚZEMÍ HL.M. PRAHY.
1) Prominutí úplaty za družinu a obědy od 1.11. 2022 do 30.6.2023
Rodina musí navíc splňovat ALESPOŇ JEDNO Z NÁSLEDUJÍCÍCH KRITÉRIÍ:
„1. pobírá příspěvek či doplatek na bydlení
2. pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi
3. pobírá příspěvek na dítě
4. pobírá dávky pěstounské péče
5. čelí exekuci / insolvenci
6. po zaplacení nákladů na domácnost zbyde méně než 200 Kč / osobu / den, u samostatně žijících 300 Kč / den - do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.“
Dokládá se vyplněním a odevzdáním ŽÁDOSTI, jejíž součástí je čestné prohlášení (formulář v příloze této zprávy, na webu, popř. vytištěný na vrátnici).
Odevzdání žádosti: originál na vrátnici školy popř. elektronicky podepsaná žádost datovou schránkou / mailem na info@zshloubetin.cz do 20.10. 2022 včetně (pro období leden – červen 2023 možno žádat i později - průběžně). O podání žádosti obdržíte do 3 pracovních dnů potvrzení přes Bakaláře.

2) Příspěvky na školy v přírodě, výlety atd. z FONDU SOLIDARITY ve školním roce 2022/2023
po obdržení finančních prostředků od Magistrátu na základě žádosti průběžně ve školním roce.

Případné dotazy prosím zasílejte na info@zshloubetin.cz .
S pozdravem
J. Horníček

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka