17.06.2022

První školní den 1.9. 2022
- Sejdeme se před školou v 8.15
- Uvítání dětí ve třídě s třídními učitelkami
- Rodiče absolvují první třídní schůzku (prvňáčky si převezmou paní vychovatelky školní družiny)

V prvním školním týdnu bude výuka zkrácena (bude upřesněno na webových stránkách školy na konci prázdnin)
Výuka matematiky dle prof. Hejného
Výuka čtení analyticko-syntetickou metodou (slabikování)

Školní jídelna
Přihlášky ke stravování je možné vyzvednout u v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní J. Synkové (do konce školního roku)
Během prázdninového provozu školy budou přihlášky k dispozici na vrátnici

Školní družina
Přihláška do školní družiny – webové stránky – ke stažení
Provoz ranní družiny od 6.3 do 7.20
Odpolední družina - přihlášené děti si přebírají vychovatelky bezprostředně po vyučování
Společně odcházejí na oběd (čip na obědy si nechávají ve školní družině)
Družinový čip – info v příloze
Vyzvedávání dětí ze školní družiny - do 13.30, dále pak od 15.00
Provoz školní družiny končí v 17.00
Pololetní platba 750,- Kč
Na pololetí se vybírá 100,- Kč (pitný režim)

Akce skoly soubor: 

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka