Informace k objednávání stravy v objednávkovém boxu nebo po internetu.

Vážení rodiče,

ve školní jídelně je zaveden objednávkový systém s možností výběru ze dvou druhů jídel. Objednávání /výběr/ a odhlašování obědů lze uskutečnit v objednávkovém boxu umístěném ve vestibulu školy nebo nově prostřednictvím internetu v aplikaci i.Stravné na www.strava.cz(link is external)  - číslo zařízení 3488, kde naleznete další pokyny, podrobnosti a návody k použití aplikace.

Podklady pro registraci k přístupu a přihlášení uživatele /uživatelské jméno, heslo/ obdržíte v kanceláři ŠJ. Uživatelské jméno je příjmení a jméno malými písmeny bez mezer a diakritiky, heslo je datum narození bez mezer. Heslo lze následně kdykoliv změnit po přihlášení do systému v sekci nastavení uživatele ve funkci heslo.

Po proběhnutí platby na následující měsíc je strávník automaticky přihlášen ke stravování /oběd č. 1/. V boxu nebo prostřednictvím internetu je prováděn pouze případný výběr jídla  uvedeného na 2. místě /oběd č. 2/ nebo odhlášení oběda. U objednávkového boxu je nutné postupovat dle pokynů, po ukončení potvrdit změnu a odhlásit se i v případě, kdy žádné změny prováděny nebyly. Od boxu je nutné odcházet vždy až v době, kdy již není karta na monitoru.

Funkce JÍDELNÍČKY v aplikaci stravné pro zobrazení jídelníčku slouží i pro neregistrované nebo nepřihlášené uživatele. Na webových stránkách školy již jídelníčky zveřejňovány nebudou.

Jitka Synková, vedoucí ŠJ

V Praze dne 9. září 2010

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka