12.02.2021

Práce žáků 7.A a 8.A

Každý rok se žáci v hodinách angličtiny seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Žáci 7. A a 8. A v letošním školním roce aspoň pomyslně navštívili Británii. Jejich úkolem bylo vybrat si téma, které následně zpracovali. Na výběr měli např. z těchto témat: Vikingové, Buckinghamský palác a Winsdor, Oxford a Cambridge, Olympijské hry v Londýně atd. Jak se svého úkolu zhostili, můžete posoudit sami.

Kachlíkárna

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.


Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“.

Virtuální prohlídka