12.09.2021

MŠMT v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb. a v návaznosti na usnesení vlády ze dne 26. 7. 2021 č. 692 stanovilo pro poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu - Fond Solidarity EU na výdaje spojené s činností škol nezbytných k naplnění mimořádného opatření MZ, které upravuje scereeningové testovávní ve školách v září 2021.
Finanční normativ byl stanoven Kč 200,- na jeden provedený a řádně vykázaný neinvazivní RT - PCR test.
Další finanční prostředky je škola oprávněna použít v mimořádných případech za účelem antigenního testování za předem definovaných podmínek.

Kachlíkárna

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.


Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“.

Virtuální prohlídka