12.09.2021

MŠMT v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb. a v návaznosti na usnesení vlády ze dne 26. 7. 2021 č. 692 stanovilo pro poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu - Fond Solidarity EU na výdaje spojené s činností škol nezbytných k naplnění mimořádného opatření MZ, které upravuje scereeningové testovávní ve školách v září 2021.
Finanční normativ byl stanoven Kč 200,- na jeden provedený a řádně vykázaný neinvazivní RT - PCR test.
Další finanční prostředky je škola oprávněna použít v mimořádných případech za účelem antigenního testování za předem definovaných podmínek.

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka