27.05.2021

Gratulujeme postupujícím do finálového kola matematické soutěže Pangea 2021 Adéle Kolínkové z 5.C a Alexi Dvořáčkovi z 6.A! Finálové kolo se uskuteční v Nové budově Národního muzea 18.6. 2021. Kromě matematické soutěže je čeká bohatý doprovodný program: besedy se zástupci Akademie věd ČR, Jednoty českých matematiků a fyziků, program na téma výtvarné umění, beseda s Martinem Řezníčkem (redaktor ČT) a v neposlední řadě také slavnostní předávání cen a rozhovory pro média :-).
Těší nás úspěchy našich žáků!
M. Havelková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Virtuální prohlídka