Ve středu 14. září se čtyři oddělení školní družiny zúčastnily dopravně preventivní akce: Den s Prahou 14 na zrekonstruovaném Hloubětínském náměstí.
Na akci byly pro děti připraveny čtyři aktivity:
• autobus DP s modelovými situacemi
• stan PČR s policejním vozidlem a dopravními testy
• stanoviště záchranné služby se sanitkou, záchranářským psem a možností si vyzkoušet resuscitaci
• netradiční hry
Dětem se akce moc líbila, většina si vyzkoušela poprvé resuscitaci.

Anna Veselá
vedoucí vychovatelka

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka