KVĚTEN
Tematické týdny:
2. – 6.5. Maminky
9. – 13.5. Květiny
16. – 20.5. Motýli
23. – 27.5. Mořský svět

9.5. výlet do ZOO /Be – max. 20 dětí/
4.5. účast na vzpomínkovém aktu
19.5. cykloobčánci /1.A, 1.B/
Plánujeme návštěvu kina – podle nabídky kina.

Anna Veselá
vedoucí vychovatelka

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka