Č E R V E N

TEMATICKÉ TÝDNY:
30.5. – 3.6. Děti
6. – 10. 6. Kuňkalky
13. – 17. 6. Míčové hry
20. – 24. 6. Bez úrazů
27. – 30.6. Úklidu a loučení

30. - 3. 6. sběr starého papíru
14.6. plavba lodí po Vltavě

V pátek 30.6. končí provoz školní družiny ve 14.00 hodin.
Po rozdání vysvědčení, v 8.45 hodin, přijdou děti do ŠD, na oběd půjdeme společně.
Informační lísteček děti dostanou druhý týden v červnu.

Anna Veselá
vedoucí vychovatelka

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka