Vážení rodiče prvňáčků,

čipy určené k vyzvedávání dětí ze školní družiny, které jste si v červnu objednali, vám budu předávat oproti záloze, 100,- Kč/ čip, ve čtvrtek 2.9. od 7:00 do 8:00 hodin ve školní družině v přízemí budovy školy /vchod ze zadní části budovy – označeno medvědem s cedulí ČIPY/.

Anna Veselá
vedoucí vychovatelka

Kachlíkárna

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.


Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“.

Virtuální prohlídka