Ceny obědů jsou stanoveny v souladu s příslušnou vyhláškou MŠMT č. 463/2011 Sb. ze dne 23.12.2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., takto:

1. stupeň                    7 - 10 let                           29,-- Kč

2. stupeň                  11 - 14 let                           31,-- Kč

3. stupeň                  15 - 18 let + dospělí           33,-- Kč

 

Strávníci jsou zařazováni do jednotlivých věkových kategorií vždy na období školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku.

cizí strávníci                                                        67,-- Kč

záloha za bezkontaktní čip                                 115,-- Kč

 

V případě vrácení nepoškozeného čipu bude uvedená záloha vrácena.

Čip je nutné vrátit do dvou měsíců po ukončení stravování.

V případě ztráty čipu je nutno zakoupit nový.

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka