Zavedení internetového bankovnictví

bezhotovostní platba obědů probíhá ve školní jídelně  formou internetového bankovnictví.

V této souvislosti vás žádáme, abyste na webových stránkách strava.cz zadali vaši e-mailovou adresu, na kterou vám budou automaticky přicházet oznámení o připsání platby, o neprovedených inkasních platbách, výzvy a případně další pokyny nebo oznámení od vedoucí školní jídelny. Ověřte prosím správnost již zadané e-mailové adresy, některé jsou již neplatné.

Při platbách jednorázovým nebo trvalým příkazem k úhradě z banky je nutné uvádět variabilní symbol/evidenční číslo/, jedině tehdy může dojít ke spárování plateb. Prosím o ověření správnosti, někteří mají zadaný VS chybně. Do poznámky uvádějte jméno dítěte. Dbejte rovněž na včasné zasílání plateb, aby mohly být připsány před ukončením běžného měsíce a byl prostor pro vyřízení případných nesrovnalostí, nejlépe k 20. dni v běžném měsíci na měsíc následující.

Číslo účtu pro zasílání plateb je 35-2000936369/0800.

V případě inkasních plateb není nutné VS zadávat, pokud to není umožněno, přenáší se automaticky při zadávání inkasních příkazů. Inkasa probíhají vždy k 20. dni v běžném měsíci na měsíc následující. Souhlas s inkasem zadávejte prosím neomezeně, dbejte na dostatečný finanční limit a zvažte frekvenci plateb.

Ukončení stravování je nutné vždy nahlásit do školní jídelny a domluvit formu vyrovnání zůstatku na podúčtu, v případě vrácení nepoškozeného čipu je vrácena záloha. Při ukončení stravování nezapomeňte souhlas s inkasní platbou zrušit.

Upřednostňujeme bezhotovostní formu platby obědů, hotovostní platby akceptujeme pouze ve výjimečných případech.

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka