Označování vybraných stanovených alergenů v jídelníčku s platností od 13.12.2014

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu se směrnicí 1169/2011 EU čl.21/nahrazuje směrnici 2000/13/, v ČR vyhláškou 113/205 Sb. § 8 odst. 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré alergenní složky, které jsou přítomny v potravině, byly zřetelně označeny.

Běžné potravinové alergeny mohou vyvolat všechny potraviny, EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Značení alergenů je pouze informační požadavek.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám.

Jídelna má v této oblasti pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Zápis

Kachlíkárna

Virtuální prohlídka