16.12.2021

V rámci praktického využití anglického jazyka a znalostí o psaní dopisu žáci 9. A psali v listopadu letošního školního roku dopisy britské královské rodině. Každá skupina měla společnými silami napsat jednomu členovi rodiny.
První dopis, který z Anglie dorazil, byl ze sekretariátu Jeho královské Výsosti prince z Walesu. Žáci se v dopise dozvěděli odpovědi na své otázky, které se týkaly např. princových pracovních aktivit.

Dopis najdete v příloze.

Akce skoly soubor: 

Kachlíkárna

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.


Od 1.1.2020 – 31.8.2022 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“.

Virtuální prohlídka