28.04.2020

Že teď není možné jet na třídní výlet? Ale je! Třída 4. B se ve čtvrtek vydala na virtuální výlet. Každý doma u svého počítače, ale myšlenkami a činností všichni spolu.

Jako při klasickém výletě jsme nejprve museli zjistit, jak se do dané oblasti dostaneme. Tentokrát jsme si jako cílové místo vybrali krásnou Šumavu. Čekala nás cesta metrem, následně vlakem a také kus pěšky. Každý si mohl zkusit, jak se na internetu vyhledává dopravní spojení, aby se dostal tam, kam potřebuje.

Po přípravné fázi vyhledávání spojů nás vlak dovezl do města Klatovy. Věděli jste, že ho založil Přemysl Otakar II., o kterém jsme si nedávno povídali ve vlastivědě? Stejný panovník založil i druhé město, které jsme mohli navštívit – město Sušice. Jasně, tady přece vyráběli sirky značky SOLO.

Když jsme si dostatečně prošli tato krásná města v Plzeňském kraji, pokračovali jsme dál do přírody. ŠUMAVA! To je ale krása! Hluboké lesy, ledovcová jezera, průzračné říčky a velké množství rozmanitých rostlin a živočichů. To vše jsme si mohli prohlédnout alespoň doma u obrazovek.

Poslední z našich cílů bylo návštěvnické centrum Srní, kde sídlí smečka vlků. S vlky jsme se setkali ve videu a pracovním listem zjistili, co o nich víme a nevíme.

Na závěr už jen shrnout to, co jsme se dozvěděli, namalovat obrázek nebo se vyfotit a jedeme domů. Moc se těšíme, až na podobný výlet vyrazíme doopravdy.

                                                                                                                                                             K. Jansová

Kachlíkárna

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.


Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“.

Virtuální prohlídka