Hloubětínská 700

Fotogalerie

Sportovní akce 2011/ 2012

Přespolní běh 2011
Sportovní akce 2011/2012

Prvňáci 2011

Jak jsme prožili náš první den ve škole

Škola v přírodě Svor

Škola v přírodě Svor
Na přelomu května a června 2011 se všechny třídy II. stupně vydaly na školu v přírodě do Svoru v Lužických horách.

Zámek Jemniště

Zámek Jemniště
Dne 7. června 2011 navštívily třídy 5. A a 5. B. zámek Jemniště.

Poetické setkání 2011

Poetické setkání 2011
Jako každý rok, tak i letos jsme na naší škole uspořádali soutěž v recitaci. Zúčastnili se jí žáci 1. stupně, kteří byli úspěšní v třídních kolech.

Poslův mlýn

Škola v přírodě Poslův mlýn 2011
Škola v přírodě Poslův mlýn 2011

Zápis 2011

Zápis do prvních tříd 2011
Zápis prvňáčku 2011.

Vánoční dílny a trhy 2010

Vánoční dílny a trhy 2010
Vánoční dílny a trhy 2010

Finské velvyslanectví

Finské velvyslanectví
Návštěva finského velvyslanectví 4. B

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví