Hloubětínská 700

Fotogalerie

Prvňáčkové 2012

Prvňáčkové 2012
Náš první den ve škole.

Zahradní slavnosti

27. 6. 2012

Škola v přírodě 2012

28. 5. - 1. 6. 2012, Poslův mlýn

Sportovní dopoledne

Sportovní dopoledne 2012
Sportovní dopoledne 1. 6. 2012

Den Země

Soutěž Den Země
Soutěž Den Země 2012

Velikonoční trhy 2012

Velikonoční trhy 2012
Velikonoční trhy 2012

Lyžařský kurz 2012

Lyžařský kurz 2012
Jedlová, Deštné 2012

Poetické setkání 2012

Poetické setkání 2012
Poetické setkání 2012

Rekonstrukce tělocvičny

Rekonstrukce tělocvičny
Tělocvična v novém...

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví