Hloubětínská 700

Fotogalerie

Zápis 2014

Zápis 2014
Zápis 2014

Vánoce 2013

Vánoční dílny 2013
Vánoční dílny 2013

Osobnosti Prahy

Projekt Osobnosti Prahy
Podzimní projekt ZŠ Hloubětín

První školní den 2013/2014

První školní den 2013/2014
Naši prvňáčkové

Poetické setkání 2013

Poetické setkání 2013
Školní kolo poetického setkání 2013

Zápis 2013

Zápis 2013
Zápis 2013

Vánoční trhy 2012

Vánoční trhy 2012
Vánoční trhy 2012

Vánoční dílny 2012

Vánoční dílny 2012
Vánoční dílny 2012

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví