Hloubětínská 700

Fotogalerie

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016
mikulášská besídka

Velikonoční dílny a trhy

Velikonoce 2016
Dne 22. března Velikonoční zastavení ZŠ Hloubětín

Velikonoční dílny 2015

Velikonoční dílny 2015
31. března 2015

Masopustní průvod 2015

Masopust 15
Masopust 1. stupeň 2015

Poetické setkání 2015

Poetické setkání 2015
Poetické setkání 2015

Prvňáci přemohli draka Nečtáka

Dračí slavnosti slabikáře 2014 !!!!
Dračí slavnosti slabikáře 2014 !!!!

Adaptační výjezdy 2014 - 6.A, 6.B

Adaptační výjezdy 2014 - 6.A, 6.B
Adaptační výjezdy 2014 - 6.A, 6.B

Prvňáci 2014/2015

První den ve škole
První den ve škole

Lesy ČR, beseda

Býložravci našich lesů
Býložravci našich lesů

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví