Hloubětínská 700

Fotogalerie

Podzimní tvoření v ŠD

Podzimní tvoření

Lampionový průvod 2019

Lampionový průvod ŠD

Drakiáda 2019

Drakiáda ve školní družině

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018

Adventní zpívání 20. 12. 2017

Adventní zpívání 20. 12. 2017
Kostel sv. Jiří Hloubětín

Rozsvícení vánočního stromu

Vánoce 2017
Divadelní vystoupení dramatického kroužku a vystoupení pěveckého sboru

Mikulášská besídka

Mikuláš 2017
MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL VE ŠKOLE

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví