Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady

dne 26.9. 2018

Přítomni členové:

Za zřizovatele: pí. J. Krátká, Mgr. M. Vydrová

Za rodiče: pí. O. Rusňáková, p. R. Novotný

Za učitele: M. Hronová, Mgr. J. Kunc

Za vedení školy: Mgr. E. Hradská - omluvena

 

Program:

1)Výroční zpráva  ZŠ za šk. rok 2017-2018

2) Různé 

 

Ad1) Výroční zpráva  - diskuze

  • přítomní členové se vyjádřili k výroční zprávě

Hlasování: 5 členů souhlasilo s vypracovanou výroční zprávou

                  p. Novotný se zrdžel hlasování

Výroční zpráva byla schválena.

Ad 2) Různé  - p. Rusňáková by potřebovala následující informace (mluvila se za rodiče, kteří mají děti ve školní družině) : 

  •  rodiče by uvítali oficiální řád, jak pracovat s čipy:

 

a) Od kdy do kdy mohu dítě přes čip vyzvednout

b) Přesné popisy hlásek - dítě je ve škole, znamená to, že je ve školní družině? Když čip ukáže, že je dítě na obědě, musí se rodič znovu načipovat? Atd. 

3) Dítě je na obědě, rodič přišel v čas, ale skončila čipovací doba, jak reagovat, když budou odstraněny zvonky? Přes paní vrátnou?

4) Rodič použije čip před 13:30 hod., pokud nejsou děti ve ŠD, ukáže zařízení p.vychovatelce po příchodu do ŠD seznam čipovaných dětí? Pokud ne, zkouší neustále čip?

5) Nenadálá změna nutí rodiče k vyzvednutí dítěte v dopoledních hodinách. Jak přesně postupovat u školy? Od kdy do kdy funguje vrátnice? Po skončení pracovní doby zaměstnance školy ve vrátnice se může rodič obrátit na koho?

Rychlá odpověď

 

 

 

Další setkání členů ŠR bude svoláno dle potřeby předsedou ŠR.

 

Zapsala : J. Krátká

 

V Praze 26.9. 2018

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví