Hloubětínská 700

Zájezd do Anglie

Formulář
Vážení rodiče, 
již za měsíc se vydáme na exkurzi do Anglie. Je potřeba ještě doladit nějaké detaily (hlavně formuláře). Na tomto odkazu: http://bit.ly/2nzYBRn  naleznete jak formuláře, které jste již odevzdali, tak i nové formuláře a informace. Prosím, pročtěte si informace pečlivě. Zárověň odevzdejte formulář o samostatně cestujícím dítěti do země EU včas, to jest do 20.4.2017. Bez potřebných formulářů není možné, aby dítě odcestovalo!
 
Děkujeme, 
 
Markéta Čonková, Pavlína Rucká 
 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví