Hloubětínská 700

Vybíjená

Sportovní úspěch 5.tříd

Přivezli pohár!

Žáci a žákyně 4. a 5. ročníků se zúčastnili obvodního kola Prahy 9 ve vybíjené, které tento rok pořádala Fakultní základní škola Chodovická. Naši žáci soutěžili ve smíšených  a dívčích družstvech. Smíšené družstvo páťáků získalo v silné konkurenci ostatních škol krásné druhé místo.

Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a gratulujeme!

                                                                                                     M. Havelková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví